• Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Facebook

Jongeren in Westervoort actief voor de maatschappelijke diensttijd

Vrijwilligerswerk, daar word je meer wereldburger van

Op donderdagmiddag stap ik het Kulturhus in Westervoort binnen waar het jongerenteam in het kader van de maatschappelijke diensttijd Jong & Meer haar tweede vergadering heeft.

Alhoewel compleet met vijf man sterk, zijn ze vandaag met een afvaardiging van drie. De andere twee hadden school. Anny Huuskes is ook aanwezig. Zij is de coördinator bij SKW van de MDT en heeft de eerste jongeren voor het jongerenteam geworven. Nu is zij het nog die deze vergadering geïnitieerd en voorbereid heeft, maar het is heel duidelijk dat ze dit stapje voor stapje loslaat, zodat de jongeren het zelf kunnen doen en haar betrekken wanneer ze haar nodig hebben. De jongeren geven aan dat het zeker in de eerste periode wel fijn is om iemand met wat meer kennis en ervaring erbij te hebben, zodat ze goed op weg geholpen kunnen worden. Dan kunnen ze het op termijn zelf.

Persoonlijk gevraagd voor het jongerenteam
Het Jongerenteam bestaat uit jongeren die zich vrijwillig inzetten om de maatschappelijke diensttijd voor jongeren in Westervoort te coördineren. Amin, 18 jaar en 2de jaars social work werd door zijn docent van het leerbedrijf gevraagd of hem dit leuk leek. Al bekend met vrijwilligerswerk in zijn eigen woonwijk, waar hij huiswerkbegeleiding aan kinderen geeft, leek hem dit ook leuk om te gaan doen. ‘Zo kan ik het echt een verschil maken, zelf de beslissingen nemen in de opzet van het vrijwilligerswerk voor jongeren, zodat meer jongeren dat gaan doen. Leuk om erbij te zijn en dit een keer mee te maken.’ Jan is 18 jaar en 1ste jaars social work. Hij werd enthousiast door de presentatie van Anny bij hem op de opleiding. Hij doet momenteel ook al vrijwilligerswerk met vluchtelingen en is betrokken bij Hope XXL in Duiven[2]waardoor hij weet hoe leuk en leerzaam het is om je vrijwillig in te zetten voor de maatschappij. ‘Vrijwilligerswerk, daar word je wereldburger van’ zegt hij.

 

De derde aanwezige jongere is Sjors, een jongen van 26 jaar, die al actief is in het jongerencentrum in Westervoort. Hij wil graag stappen verder komen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Toen Anny hem vroeg in het jongerenteam te komen heeft hij deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Dit is voor hem een zinvolle dagbesteding met ervaring die hem in de toekomst mogelijk aan een baan helpt.

Anny benadrukt dat het persoonlijk aanspreken en vragen van jongeren essentieel is in het enthousiasmeren van jongeren voor de maatschappelijke diensttijd. Jongeren die ze aanschiet en peilt voor interesse zeggen vaak dat ze nu nog geen vrijwilligerswerk doen ‘omdat ze niet gevraagd zijn’. Dat zie je ook terug in de motivaties van de zojuist beschreven jongeren. Het valt haar eveneens op dat een maatschappelijk betrokken omgeving, zoals bijvoorbeeld ouders en vrienden van jongeren die vrijwilligerswerk doen, ook de inzet van een jongere zelf positief beïnvloedt.

Concreet aanbod is belangrijk: ‘Dan kunnen ze gelijk een kruisje zetten’
Het doel van het jongerenteam is om jongeren te enthousiasmeren maatschappelijk actief te worden. Ze denken dat dit jongeren kan helpen in hun persoonlijke ontwikkeling zowel qua vaardigheden als qua wereldbeeld, ‘dat er ook mensen zijn in de samenleving die kwetsbaar zijn’. Daarbij kan ook een mooie invulling van een stage op school zijn. Deze vergadering praten ze over hoe ze dat met elkaar gaan vormgeven.

Komende tijd moet het allemaal wel concreet worden, want ‘met alleen een doel voor ogen ben je er niet’ zeggen ze. Ze willen in de presentatie die ze aan jongeren gaan geven met een concreet verhaal komen. En een logo ontwikkelen, voor zowel de herkenbaarheid als het gevoel ergens bij te horen. Ze hebben het ook over het maken van een lokaal filmpje waarin beeldend duidelijk wordt gemaakt wat het vrijwilligerswerk kan inhouden, waarom het leuk is mee te doen, wat de waarde is voor de mensen waar je het voor doet en wat het de jongere zelf oplevert.

Ze denken na over de vraag welke specifieke groep jongeren ze willen bereiken. Daarop is nog geen eenduidig antwoord, dus dat is iets voor de komende tijd om te bepalen. Wel denken ze dat ze bij de middelbare school in de omgeving Westervoort langs moeten om het daar te promoten, daar heb je ten slotte veel jongeren bij elkaar. Ze vermoeden dat de maatschappelijk stage of het jongerenparlement op deze school wellicht goede ‘ingangen’ zijn voor de maatschappelijke diensttijd. Jongeren in de leeftijdscategorie boven de 20 jaar zijn naar hun idee moeilijker te motiveren, omdat zij wellicht vollere agenda’s hebben. Bovendien is het merendeel van de jongeren in het jongerenteam zelf onder de 20 waardoor hun eigen netwerk ook grotendeels.

Het lijkt hen handig als ze bij het werven van jongeren direct een paar concrete projecten kunnen aanbieden waar direct op ingeschreven kan worden. ‘Dan kunnen ze gelijk een kruisje zetten bij het project dat ze leuk vinden.’

Communicatie
‘Via via’ kennen ze een aantal mensen die hen kosteloos kunnen helpen met het maken van Pr-materialen zoals het filmpje of het logo. Binnenkort hebben ze ook een workshop van een communicatiebureau waar ze aan deel mogen nemen, omdat ze mee doen aan de maatschappelijke diensttijd. Ook bespreken ze al even of ze via de sociale media willen gaan werven, maar concluderen dat dit wel goed is voor bekendheid, maar niet de hoofdroute is om jongeren te werven, dat moet persoonlijk. Binnenkort zullen ze ook met elkaar nadenken over een goede naam voor de maatschappelijke diensttijd, want hoewel dit in de smaak valt bij senioren, is het wellicht voor jongeren een wat stoffige naam. En een vraag die ze allemaal mee naar huis nemen: wie zou de ambassadeur van de maatschappelijke diensttijd in Westervoort kunnen worden?

Peiling naar behoefte aan vrijwilligers
Om een goed beeld te krijgen van wat er zoal te doen is aan vrijwilligerswerk in Westervoort spreken ze af de komende weken te inventariseren waar behoeften liggen. Zo willen ze bij de plaatselijke voetbalvereniging langs, met het werkleerbedrijf gaan praten, een afspraak inplannen met de plaatselijke vrijwilligersorganisatie en willen ze in contact komen met het sociaal wijkteam.

Vorige vergadering hebben ze een Whatsappgroep aangemaakt. Jongeren die wel interesse hebben in de maatschappelijke diensttijd, maar niet per se in de coördinerende functie in het jongerenteam willen zitten daar ook. Ze spreken af ook die leden te informeren en betrekken in de acties ze met elkaar verdeeld hebben.

Stappenplan en verder
Amin biedt aan een stappenplan te maken voor de komende maanden, zodat ze als team structureel aan de slag kunnen. Ze besluiten ze ook met elkaar dat het hen goed lijkt minstens een keer in de twee weken samen te komen voor afstemming. Anny maakt van deze vergadering nog een verslagje, en legt alvast in de week dat dit wellicht voor volgende keren een taak is die ze zelf op zich kunnen nemen. Ten slotte stelt ze de jongeren de vraag of ze komende tijd willen nadenken over wat ze als beloning voor deelname aan het jongerenteam willen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld een cursus of training zijn, maar mogen ook andere wensen zijn. Geld lijkt daarin vooralsnog geen rol te spelen.

Het doel van de stichting SKW is een bijdrage te leveren aan het sociale en maatschappelijke leven in Westervoort door het initiëren en/of faciliteren van activiteiten en organisaties die de sociaalmaatschappelijke structuur (verder) versterken. www.kulturhuswestervoort.nl

Hope XXL streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ waardeert. https://nl.hope-xxl.com/

 

 

Wil je ook meedoen? Neem contact op met: Anny Huuskes, coordinator maatschappelijke diensttijd SKW . Mail: anny@kulturhuswestervoort.nl opf bel met 06-27062559

 

Naar het overzicht